Poradnik

Kwiecień 7, 2016

Sprzedaż nieruchomości a kasa fiskalna

kasa fiskalna poznań. Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej  obowiązuje podatników, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz […]
Kwiecień 7, 2016

Zmiana miejsca użytkowania kasy fiskalnej – formalności

Kasy fiskalne Radom, kasy fiskalne wrocław Podatnik, który podlega obowiązkowi posiadania kasy fiskalnej może zmienić miejsce jej użytkowania. Taka możliwość jest określona § 14 ust. 5 […]
Kwiecień 7, 2016

Czy przedszkole musi posiadać kasę fiskalną?

kasy fiskalne opole Według § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzania Ministerstwa Finansów,  jeśli przedszkole świadczy usługi sklasyfikowane w PKWiU pod numerem 85, to może skorzystać […]
Kwiecień 7, 2016

Czy usługi organizacji członkowskich obowiązuje kasa fiskalna?

Kasy fiskalne Kraków. Działalność statutowa oraz statutowa i gospodarcza, prowadzona przez organizacje pozarządowe podlegają dwóm najważniejszym ustawom podatkowym: o podatku dochodowym od osób prawnych ora o […]