PSI – SERWIS dla usług i wsparcia technicznego PSIProgram PSI-Serwis przeznaczony jest dla autoryzowanych serwisantów PSI do świadczenia zdalnej usługi lub wsparcia technicznego Klientów. Umożliwia zdalne połączenie serwisowe i wykonanie pracy wprost na stanowisku Klienta. Program jest bezpłatny wyłącznie dla autoryzowanych serwisantów PSI oraz dla użytkowników i klientów PSI.

Opis Instalacji :

1. Pobranie programu na swój komputer: LINK
Przed pierwszym uruchomieniem programu PSI-Serwis należy go pobrać na swój komputer. W tym celu kliknij bezpośrednio w link :

psi_serwis

Pobrany plik zapisz na swoim komputerze i zapamiętaj miejsce zapisania, np. na Pulpicie Windows.

2.Uruchomienie programu:
Uruchom zapisany program poprzez kliknięcie na jego ikonie. Jeżeli „Kontrola Konta Użytkownika” (w Windows Vista/7/8) zgłosi pytanie o zezwolenie na wprowadzenie zmian na komputerze przez program PSI-Serwis.exe wyraź zgodę klikając przycisk
[Tak]

Po uruchomieniu programu na ekranie zobaczysz okno pokazane obok >>>>
W polu wybierz serwisanta rozwiń listę i wskaż z listy swojego autoryzowanego serwisanta i ustalony kanał serwisowy, np. jeśli kontaktujesz się z serwisantem Janem Kowalskim i telefonicznie ustalony został kanał serwisowy nr 99 jako pierwszy przypisany temu serwisantowi, to z listy wskaż pozycję
[ 99-J.Kowalski ]

Następnie wybór zatwierdź przyciskiem
[ Udostępnij ]

Jeżeli „Zapora systemu Windows” zgłosi pytanie o zezwolenie na dostęp aplikacji „VNC Server for X64/win32” zaznacz Sieci Prywatne i publiczne i wyraź zgodę klikając przycisk
[ Zezwalaj na dostęp ]

Następnie oczekuj na połączenie pomocy zdalnej.

Po zakończonym serwisie zamknij program, jeśli program nie został zamknięty – kliknij w pasku obok zegarka na mrugającą zieloną ikonę prawym klawiszem myszy i zatwierdź polecenie [ Exit ] – po chwili kanał serwisowy oraz program zostaną zamknięte.

Wymagania techniczne PSI – Serwis od strony Klienta:
– komputer z systemem operacyjnym Windows 2000/XP/Vista/7/8 lub Windows Server,
– zalogowany użytkownik na koncie z uprawnieniami Administratora,
– dostęp do internetu o zalecanej prędkości 512/512 kbit/s lub wyższej.