PSI KPR – Książka Przychodów i Rozchodów 

Krótka charakterystyka

 • System PSI-KPR to autorski program firmy PSI, przeznaczony do prowadzenia książki przychodów i rozchodów w wersji elektronicznej.
 • Dla każdego roku prowadzona jest odrębna księga, dzięki czemu nie istnieją ograniczenia czasowe w jej stosowaniu.
 • Wprowadzenie danych do księgi odbywa się ręcznie lub automatycznie w przypadku posiadania przez podmiot gospodarczy „Systemu PSI”.
  • Przy każdym zdarzeniu można dodatkowo zapisać kwoty dokumentu w rozbiciu na stawki VAT (wartości netto i VAT), NIP klienta oraz przypisać zdarzenie do jednego z rejestrów VAT.
  • Istnieje możliwość wydrukowania księgi dla dowolnego zakresu stron na dowolnej drukarce. Może to być drukarka igłowa o szerokości 15” lub 10”, a także dowolna drukarka atramentowa zainstalowana w systemie Windows.
  • Program KPR pozwala na drukowanie rejestrów VAT z dowolnego miesiąca w wybranym zakresie stron.
  • Dużym ułatwieniem w codziennej pracy jest możliwość korzystania ze słownika klientów oraz słownika zdarzeń gospodarczych przy edycji zdarzeń.
  • Program jest bardzo łatwy w obsłudze, w dolnej części ekranu można znaleźć dostępne w danym momencie klawisze i ch znaczenie. Szerszy opis możliwości programu znajduje się w instrukcji obsługi.


Funkcje podstawowe:

 • możliwość obsługi dowolnej ilość firm w dowolnej ilości lat,
 • wyszukiwanie i przegląd zdarzeń gospodarczych,
 • możliwość zapisu, modyfikacji, kasowania zdarzenia gospodarczego,
 • wydruk księgi wg stron lub dat,
 • raporty: bilans i VAT,
 • możliwość importu danych z „Systemu PSI”,
 • testy z automatyczną naprawą zauważonych błędów.