System ERP – PSi ERP – Planowanie Zasobów PrzedsiębiorstwaDziałalność każdego przedsiębiorstwa opiera się przede wszystkim na prawidłowym zarządzaniu informacją. Jest ona największym kapitałem każdej, nawet najmniejszej firmy. Bardzo istotne jest, aby była łatwo dostępna dla każdego działu firmy, chroniona prawami dostępu, zabezpieczona poprzez backup przed wypadkami losowymi, zarządzana centralnie, odpowiednio uporządkowana i skatalogowana. Wdrożenie systemu informatycznego ERP, niesie za sobą same korzyść dla każdej firmy.

System ERP (ang. enterprise resource planning) służy wspomaganiu w zarządzaniu przedsiębiorstwem z różnych obszarów biznesu. Może ono obejmować część bądź wszystkie szczeble zarządzania, co ułatwia optymalizację zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. System ERP składa się z niezależnych choć współgrających aplikacji zaliczanych do klasy zintegrowanych systemów informatycznych. Podstawowym elementem ERP jest baza danych, która zazwyczaj jest wspólna dla wszystkich pozostałych modułów, które obejmują takie obszary jak zarządzanie zasobami ludzkimi, jakością, księgowość i finanse, marketing i sprzedaż, planowanie, controlling, transport, projektowanie i rozwój produktów itp.

System ERP jest bardzo elastyczny, co pozwala na dostosowanie go do potrzeb każdej firmy. Nasi specjaliści potrafią stworzyć dodatkowe pomosty między systemem ERP, a oprogramowaniem i aplikacjami, które już działają w danej firmie. Taka integracja niesie za sobą wiele korzyści tj. uproszczenie procedur obowiązujących w firmach, automatyzuje procesy, które są powtarzalne, skrócenie czasu pracy pracownika, zminimalizowanie pomyłek, zwiększenie efektywności potencjału pracowników, którzy dzięki ERP będą zwolnieni z dotychczasowych, powtarzalnych czynności.

„PSI-ERP” to oprogramowanie zarówno dla firm produkcyjnych, jak również branży handlowych, usługowych i serwisowych. Jego zadaniem jest ujednolicenie rozwiązań informatycznych w firmie i uporządkowanie procesów biznesowych. Niewątpliwie zapewni oszczędność czasu i kosztów już na poziomie wdrożenia i pozwoli uzyskać szybciej planowane efekty.

erp_schemat_end

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu.

– Zintegrowanie działania firmy na wszystkich szczeblach zarządzania poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów.
– Poprawa wydajności pracy poprzez jednokrotne wprowadzenie danych.
– Centralne zarządzanie klientem (obroty, relacje, płatności, kredyty, ceny, rabaty).
– Centralne zarządzanie magazynem (magazynami), pomaga utrzymywać zapasy na odpowiednim poziomie.
– Zmniejszenie kosztów pracy poprzez automatyzację procesów.
– Szybsze ściąganie należności poprzez raportowanie, które umożliwia jednoczesną ocenę kondycji finansowej firmy.
– Umożliwienie klientom składania zamówień w dowolnym czasie (zamówienia elektroniczne).
– Umożliwienie wielowymiarowej analizy bez obciążania systemu produkcyjnego.
– Uproszczenie i uporządkowanie procesów wewnętrznych firmy.
– Usprawnienie obiegu dokumentów, np. elektroniczne fakturowanie, które zredukuje koszty i umożliwi współpracę z dużymi sieciami handlowymi.

Wdrożenie

Modułowa budowa systemu „PSI-ERP” umożliwia wdrażanie wszystkich lub wybranych elementów w określonym czasie. Czas wdrożenia zależy od kilku czynników:
– wielkości firmy,
– zakresu wdrażanych modułów,
– dobrej organizacji pracy, przemyślanych rozwiązań, zarówno po stronie dostawcy jak i klienta.

Czas wdrożenia waha się od 1 do 6 miesięcy. Większość przedsiębiorców – użytkowników swoje działania i wybór oprogramowania koncentruje na ustaleniu i eliminacji problemów oraz usprawnieniu zarządzania firmą.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

Urządzenia peryferyjne w pełni zautomatyzują wprowadzanie danych, wyeliminują pomyłki ludzkie i skontrolują proces. Urządzenia współpracujące z systemem:
– panele dotykowe,
– kolektory danych,
– tablety,
– drukarki i kasy fiskalne,
– czytniki kodów kreskowych,
– skanery kodów,
– drukarki kodów kreskowych,
– wagi elektroniczne,
– urządzenia przenośne.

System umożliwia również integrację z innym oprogramowaniem.

Wielooddziałowość – praca terminalowa

W znaczącym stopniu zminimalizuje ilość danych przesyłanych przez sieć. Umożliwia dostarczanie, zarządzanie i serwisowanie aplikacjami w sposób centralny,(z jednego miejsca). Dzięki takiemu działaniu, firma uzyskuje redukcję kosztów związanych z pomocą techniczną dla rozproszonych użytkowników, zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz całego systemu informatycznego. Zalecana szybkość łącza, zależy od ilości wszystkich komputerów w oddziałach.