Poradnik

Maj 4, 2016

Czy kasa fiskalna jest obowiązkowa w szkołach i przedszkolach?

Szkoły i przedszkola, w myśl rozporządzenia o kasach fiskalnych, mogą podlegać obowiązkowi ewidencjonowania czynności, które wykonują odpłatnie, za pomocą kasy fiskalnej. Jednostki edukacyjne mogą skorzystać ze […]
Maj 4, 2016

Jak ewidencjonować na kasie fiskalnej zaliczki na poczet przyszłych usług?

Według Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych z Lublina, podatnik, który prowadzi sprzedaż bądź wykonuje usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników […]
Maj 4, 2016

Czy można przesunąć termin realizacji terminu ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej?

Ministerstwo Finansów dopuszcza możliwość odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej również z Warszawy. Chcąc dokonać takiego odroczenia, podatnik musi złożyć stosowny wniosek do […]
Maj 4, 2016

Czy jedna kasa fiskalna może obsłużyć kilka punktów sprzedaży?

kasa fiskalna z gdańska Ministerstwo Finansów dopuszcza możliwość stosowania jednej kasy fiskalnej dla kilku miejsc, gdzie dokonywana jest sprzedaż. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy kasa […]