Poradnik

Maj 4, 2016

Jak sporządzić protokół z odczytu pamięci kasy fiskalnej?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku reguluje obowiązki podatnika, jakie musi poczynić przy likwidacji kasy fiskalnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem przed likwidacją kasy […]
Maj 4, 2016

Jak napisać wniosek w sprawie odczytu pamięci kasy fiskalny?

Kasy fiskalne z Świdnica Według Rozporządzenia Ministra Finansów podatnik ma obowiązek w ciągu 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej, złożyć do właściwego urzędu skarbowego z […]
Maj 4, 2016

Jak zlikwidować kasę fiskalną?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku reguluje obowiązki podatnika, jakie musi poczynić przy likwidacji kasy fiskalnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem przed likwidacją kasy […]
Maj 4, 2016

Jakie są kary za niedotrzymanie terminu przeglądu kasy fiskalnej?

Niedotrzymanie terminu obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej ze Szczecina może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Wysokość grzywny za wykroczenie skarbowe może wynosić od nawet do 20 […]