Poradnik

Kwiecień 6, 2016

Jakie są kary za brak kasy fiskalnej?

Kasy fiskalne Radom Prawo podatkowe jest bezwzględne dla osób, które go nie przestrzegają. Za brak ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej grożą srogie kary. Tym bardziej, że […]
Kwiecień 6, 2016

Ile czasu na zainstalowanie kasy fiskalnej ma podatnik?

Każdy podatnik świadczący usługi lub sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych ma obowiązek ewidencjonować obrót i podatki na kasie fiskalnej. Obowiązek ten […]
Kwiecień 6, 2016

Kto podlega obowiązkowi ewidencji obrotów i podatków za pomocą kasy fiskalnej?

Kasy fiskalne Kraków Aktualne rozporządzenie Ministerstwa Finansów definiuje osoby, które podlegają obowiązkowi ewidencji obrotów i należnych podatków za pomocą kasy fiskalnej. Kasę fiskalną muszą posiadać podatnicy, […]
Kwiecień 6, 2016

Które Rozporządzenie Ministerstwa Finansów ogranicza zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej?

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży lub wykonują usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych są zobowiązani  do ewidencjonowania swoich obrotów i należnych podatków […]