Jakie są kary za niedotrzymanie terminu przeglądu kasy fiskalnej?

Przekroczony termin przeglądu kasy fiskalnej i co dalej?
Maj 4, 2016
Jak zlikwidować kasę fiskalną?
Maj 4, 2016

Jakie są kary za niedotrzymanie terminu przeglądu kasy fiskalnej?

Niedotrzymanie terminu obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej ze Szczecina może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Wysokość grzywny za wykroczenie skarbowe może wynosić od nawet do 20 – krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Po niedotrzymaniu terminu obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej zazwyczaj inspektorzy nakładają na podatnika mandat karny, który nie przekracza kwoty dwukrotności najniższego wynagrodzenia. Jedyną szansą na

uniknięcie tego typu kary za brak przeglądu kasy fiskalnej jest wyrażenie czynnego żalu i dobrowolne zgłoszenie się do urzędu skarbowego z informacją o niedotrzymaniu terminu obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej.