Jak zlikwidować kasę fiskalną?

Jakie są kary za niedotrzymanie terminu przeglądu kasy fiskalnej?
Maj 4, 2016
Jak napisać wniosek w sprawie odczytu pamięci kasy fiskalny?
Maj 4, 2016

Jak zlikwidować kasę fiskalną?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku reguluje obowiązki podatnika, jakie musi poczynić przy likwidacji kasy fiskalnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem przed likwidacją kasy fiskalnej podatnik musi złożyć, do właściwego sobie urzędu skarbowego, następujące dokumenty:
– raport z kasy fiskalnej dobowy i okresowy,
– wniosek o odczytanie pamięci kasy fiskalnej,
– wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej.
Po dokonaniu odczytu

pamięci kasy fiskalnej z Poznań z całego okresu ewidencjonowania obrotu i podatków, podatnik ma obowiązek złożyć protokół z odczytu pamięci kasy fiskalnej do właściwego urzędu skarbowego.