Jak napisać wniosek w sprawie odczytu pamięci kasy fiskalny?

Jak zlikwidować kasę fiskalną?
Maj 4, 2016
Jak sporządzić protokół z odczytu pamięci kasy fiskalnej?
Maj 4, 2016

Jak napisać wniosek w sprawie odczytu pamięci kasy fiskalny?

Kasy fiskalne z Świdnica

Według Rozporządzenia Ministra Finansów podatnik ma obowiązek w ciągu 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej, złożyć do właściwego urzędu skarbowego z prośbą o odczytanie pamięci kasy fiskalnej Taki wniosek o odczyt pamięci kasy fiskalnej powinien zawierać następujące informacje:
– dane podatnika użytkującego kasę fiskalna,
– datę fiskalizacji,
– adres użytkowania kasy fiskalnej,
– wszystkie numery kasy fiskalnej:
– unikatowy numer kasy fiskalnej,
– fabryczny numer kasy fiskalnej,
– ewidencyjny numer kasy fiskalnej,
– okres użytkowania kasy fiskalnej i czy podatnik korzystał z ulgi (jeśli podatnik korzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej i korzystał z kasy fiskalnej krócej niż 3 lata, otrzymany zwrot będzie musiał zwrócić),

Gdańsk odpowiednie kasy fiskalne dla Twojej firmy