Jak sporządzić protokół z odczytu pamięci kasy fiskalnej?

Jak napisać wniosek w sprawie odczytu pamięci kasy fiskalny?
Maj 4, 2016
Jak przechowywać pamięć kasy fiskalnej?
Maj 4, 2016

Jak sporządzić protokół z odczytu pamięci kasy fiskalnej?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku reguluje obowiązki podatnika, jakie musi poczynić przy likwidacji kasy fiskalnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem przed likwidacją kasy fiskalnej podatnik musi złożyć, do właściwego sobie urzędu skarbowego, następujące dokumenty:
– raport z kasy fiskalnej dobowy i okresowy,
– wniosek o odczytanie pamięci kasy fiskalnej,
– wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej Katowice.
Podczas odczytu pamięci kasy fiskalnej powinien uczestniczyć podatnik, inspektor z urzędu skarbowego oraz serwisant. Po odczycie pamięci kasy fiskalnej podatnik musi przygotować protokół, którego wzór może znaleźć w załączniku nr 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 roku w sprawie kas fiskalnych. Taki protokół otrzymuje każda z obecnych osób.

Warszawa – kasa fiskalna Elzab