Zmiana miejsca użytkowania kasy fiskalnej – formalności

Czy przedszkole musi posiadać kasę fiskalną?
Kwiecień 7, 2016
Sprzedaż nieruchomości a kasa fiskalna
Kwiecień 7, 2016

Zmiana miejsca użytkowania kasy fiskalnej – formalności

Kasy fiskalne Radom, kasy fiskalne wrocław

Podatnik, który podlega obowiązkowi posiadania kasy fiskalnej może zmienić miejsce jej użytkowania. Taka możliwość jest określona § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie kas fiskalnych. Według tego przepisu wynika, że podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy informuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy fiskalnej. Kasa fiskalna w nagłówku paragonu fiskalnego drukuje adres punktu sprzedaży. W konsekwencji zmiany miejsca jej używania podatnik obowiązany jest również zapewnić dokonanie zmiany w książce kasy fiskalnej, w zakresie określenia miejsca używania kasy fiskalnej oraz danych zapisanych w pamięci kasy fiskalnej, dotyczących adresu punktu sprzedaży, w którym po ich dokonaniu kasa fiskalna będzie używana. Oznacza to, że wraz ze zmianą miejsca używania kasy fiskalnej konieczne jest też dokonanie zmiany w książce kasy fiskalnej oraz pamięci kasy fiskalnej. Warto zaznaczyć, że zmiana miejsca użytkowania kasy fiskalnej nie powoduje zmiany numeru ewidencyjnego kasy fiskalnej, nadanego przez urząd skarbowy także wówczas, gdy nastąpi zmiana właściwości urzędu.