Sprzedaż nieruchomości a kasa fiskalna

Zmiana miejsca użytkowania kasy fiskalnej – formalności
Kwiecień 7, 2016
Prawidłowe oznakowanie towarów na kasie fiskalnej
Kwiecień 7, 2016

Sprzedaż nieruchomości a kasa fiskalna

kasa fiskalna poznań. Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej  obowiązuje podatników, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od tej zasady określono wyjątki, które wymieniono w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Tak więc sprzedaż nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwolniona jest z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej na mocy  § 2 ust.

1. W tym przypadku na zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej nie ma wpływu wysokość sprzedaży, jaką uzyskano  z tytułu dostawy nieruchomości na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. kasy fiskalne szczecin