Ustawa

Co to jest homologacja kasy fiskalnej?
Kwiecień 6, 2016
Które Rozporządzenie Ministerstwa Finansów ogranicza zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej?
Kwiecień 6, 2016

Ustawa

Które rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek ewidencji obrotów za pomocą kasy fiskalnej?
Pierwsze zapisy o obowiązku ewidencjonowania obrotu i należnych podatków   przy zastosowaniu kasy fiskalnej,  opisuje art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.   o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.)    wraz z załącznikami.  Rozporządzenie to precyzyjnie określa grupy podatników oraz czynności, które zostały zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot należnych podatków za pomocą kasy fiskalnej.

kasy fiskalne Częstochowa

kasy fiskalna Wrocław