Które Rozporządzenie Ministerstwa Finansów ogranicza zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej?

Ustawa
Kwiecień 6, 2016
Kto podlega obowiązkowi ewidencji obrotów i podatków za pomocą kasy fiskalnej?
Kwiecień 6, 2016

Które Rozporządzenie Ministerstwa Finansów ogranicza zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej?

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży lub wykonują usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych są zobowiązani  do ewidencjonowania swoich obrotów i należnych podatków za pomocą kasy fiskalnej zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).  W załącznikach dołączonych    do rozporządzenia są dokładnie opisane czynności, które zostały objęte zwolnieniami
z ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej. W latach 2010 – 2012 zredukowano zakres zwolnień z obowiązku ewidencji obrotu i należnych podatków  za pomocą kasy fiskalnej ustawą z dnia 26 lipca 2010 roku. Przez kolejne dwa lata,  czyli 2013 – 2014 obowiązywało rozporządzenie z 29 listopada 2013 roku, które zlikwidowało kolejne zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Minister Finansów 4 listopada 2014 podpisał rozporządzenie, które po raz kolejny ogranicza
zwolnienia   z obowiązku kasy fiskalnej. To ostatnie rozporządzenie obowiązuje w latach 2015-2016. Co około 2 lata wprowadzane jest nowe rozporządzenie z ograniczeniami zwolnień. Docelowo wszyscy podatnicy będą mieli obowiązek ewidencjonowania obrotu i należnych podatków za pomocą kasy fiskalnej.

kasy fiskalne Poznań

kasy fiskalne Szczecin