Kto podlega obowiązkowi ewidencji obrotów i podatków za pomocą kasy fiskalnej?

Które Rozporządzenie Ministerstwa Finansów ogranicza zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej?
Kwiecień 6, 2016
Ile czasu na zainstalowanie kasy fiskalnej ma podatnik?
Kwiecień 6, 2016

Kto podlega obowiązkowi ewidencji obrotów i podatków za pomocą kasy fiskalnej?

Kasy fiskalne Kraków

Aktualne rozporządzenie Ministerstwa Finansów definiuje osoby, które podlegają obowiązkowi ewidencji obrotów i należnych podatków za pomocą kasy fiskalnej. Kasę fiskalną muszą posiadać podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż lub świadczą usługi   dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, chyba że ich obroty nie przekroczyły kwoty 20 000 złotych. Na ten limit zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej  nie będzie dostawa nieruchomości oraz dostawa środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ta granica jeszcze niedawno była dwa razy większa, jednak została zmniejszona, ponieważ Ministerstwo Finansów dąży do całkowitej eliminacji zwolnień z posiadania kasy fiskalnej. Ostatnie rozporządzenie jeszcze bardziej zmniejszyło katalog czynności objętych zwolnieniami  z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Ostatnie zmiany wprowadziły obowiązek ewidencjonowania obrotów i podatków za pomocą kasy fiskalnej w warsztatach samochodowych,
kancelariach prawnych, gabinetach lekarskich oraz stomatologów. Zwolnienia nie zastosuje się również do sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, gdzie dotychczas korzystano ze zwolnienia pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Kasy fiskalne Katowice