Ile czasu na zainstalowanie kasy fiskalnej ma podatnik?

Kto podlega obowiązkowi ewidencji obrotów i podatków za pomocą kasy fiskalnej?
Kwiecień 6, 2016
Jakie są kary za brak kasy fiskalnej?
Kwiecień 6, 2016

Ile czasu na zainstalowanie kasy fiskalnej ma podatnik?

Każdy podatnik świadczący usługi lub sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych ma obowiązek ewidencjonować obrót i podatki na kasie fiskalnej. Obowiązek ten funkcjonuje, jeśli roczny obrót nie przekroczył limitu 20000 tysięcy złotych. Jeżeli podatnik przekroczył tę sumę lub do tej pory był zwolniony z posiadania kasy fiskalnej, a teraz stracił ten przywilej, musi ją zainstalować. To w jakim czasie podatnik musi zainstalować kasę fiskalną zależy od charakteru działalności. Ze względu na specyfikę działalności podatników od pierwszego dnia kasa fiskalna musi być zainstalowana w miejscu:

Kasy fiskalne Opole

– sprzedaży płyt CD, płyt DVD, kart pamięci, które zwierają dane lub oprogramowanie komputerowe,
– sprzedaży sprzętu RTV, telekomunikacyjnego, fotograficznego,
– sprzedaży części samochodowych,
– sprzedaży wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i alkoholu, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.
Jeżeli przedsiębiorca w ciągu roku utraci zwolnienie z ewidencji kasą fiskalną, ponieważ przekroczył limit 20 000, musi zainstalować kasę fiskalną. Termin, jaki obowiązuje takiego podatnika to dwa miesiące od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym przekroczony został limit. Podobna sytuacja występuje u podatnika, który utracił zwolnienie z powodu sposobu zapłaty.

Kasy fiskalne Szczecin

Może się tak zdarzyć, jeżeli naruszone zostały warunki sprzedaży:
– transakcja nie była opłacona za pośrednictwem banku,
– nie można zidentyfikować wpłaty na koncie z daną transakcją.
W takiej sytuacji przedsiębiorca traci zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej i musi ją zainstalować w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca, kiedy stracił zwolnienie.