Jakie są kary za brak kasy fiskalnej?

Ile czasu na zainstalowanie kasy fiskalnej ma podatnik?
Kwiecień 6, 2016
Kasa fiskalna i przekroczenie progu dochodowego.
Kwiecień 6, 2016

Jakie są kary za brak kasy fiskalnej?

Kasy fiskalne Radom

Prawo podatkowe jest bezwzględne dla osób, które go nie przestrzegają. Za brak ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej grożą srogie kary. Tym bardziej, że podatnicy mają dwa miesiące, od zarejestrowania działalności na to, aby wyposażyć się w kasę fiskalną i rozpocząć ewidencję obrotów.
Podatnicy, którzy nie zarejestrowali kas fiskalnych na czas mogą zostać obciążeni karą grzywny w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, biorąc pod uwagę czas od rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Dokładnie opisuje to artykuł 111 ust. 2 ustawy o podatku VAT. Trochę inaczej są traktowani podatnicy, którzy prowadzą jednoosobową oraz spółek osobowych. W ich przypadku,   w momencie braku kasy fiskalnej, może być nałożona kara za wykroczenie skarbowe, zgodne z kodeksem karnym skarbowym.

Kasy fiskalne Katowice
Różne są sytuacje życiowe, które rzutują na sprawy zawodowe. Może się zdarzyć,   że podatnik spóźnił się z zakupem kasy fiskalnej. Jeżeli dobrowolnie zgłosi się do urzędu skarbowego z wyjaśnieniem i wyrazi czynny żal może uniknąć kary grzywny. Niestety nie zawsze to działa. Ci, którzy się spóźnią dodatkowo są pozbawieni ulgi na zakup kasy fiskalnej. Chcąc nie dopuścić do bardzo nieprzyjemnych sytuacji i konfrontacji z urzędem skarbowym trzeba spieszyć się z zakupem kasy fiskalnej.