Co to jest homologacja kasy fiskalnej?

Co to jest pamięć fiskalna?
Kwiecień 6, 2016
Ustawa
Kwiecień 6, 2016

Co to jest homologacja kasy fiskalnej?

Homologacja  jest to dopuszczenie kasy fiskalnej do użytkowania. Każda kasa fiskalna  musi mieć ważną homologację na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów. Homologacja oznacza, że dana kasa fiskalna została dopuszczona do użytkowania i jest zgodna z przepisami Ministerstwa Finansów, na dzień uzyskania tej homologacji.

Kasa fiskalna Wrocław

W momencie zmiany przepisów trzeba pamiętać, że nie działają one wstecz. Kasy fiskalne mogą być używane aż:
– wygaśnie homologacja,
– zapełni się pamięć fiskalna,
– wyrejestruję się ją w Urzędzie Skarbowym ze względu na zamknięcie działalności.

Kasa fiskalna Częstochowa