Rok 2015 to rok dużych zmian w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży

Przyszłość kas fiskalnych
Maj 4, 2016
Weź paragon z kasy fiskalnej, bo to się opłaca
Maj 4, 2016

Rok 2015 to rok dużych zmian w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży

Czy rolnicy muszą mieć kasę fiskalną?

2015 był rokiem dużych zmian w rozporządzeniu o ewidencjonowaniu sprzedaży i usług na kasie fiskalnej. W porównaniu do rozporządzenia z 2013 roku powiększył się katalog czynności niepodlegających obowiązkowi ewidencji sprzedaży kasą fiskalną. W tym gronie znaleźli się również rolnicy.

Kasa fiskalna Wrocław obowiązkowa dla rolników

Obowiązkowi ewidencjonowania kasą fiskalną podlegają podatnicy, którzy świadczą sprzedaż i usługi wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Rolnicy, którzy są płatnikami podatku VAT i jednocześnie dokonują sprzedaży dla osób prywatnych wtedy podlegają obowiązkowemu ewidencjonowaniu za pomocą kasy fiskalnej. Tylko w niektórych przypadkach rolnik posiada możliwość podlegania zwolnieniu z tego obowiązku. Wówczas bierze się pod uwagę rodzaj sprzedaży jaki dokonuje rolnik oraz jaki ma z tego obrót.

Kasa fiskalna Opole zwolnienia dla rolników

Istnieje możliwość, aby rolnik był zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Wówczas bardzo istotną sprawą jest rodzaj świadczonej sprzedaży, czyli tak zwany przedmiot sprzedaży. Niektóre czynności, które wykonuje rolnik a są prowadzone w ramach jego działalności zwalniają go z posiadania kasy fiskalnej. Należą do nich usługi związane z uprawą – rolnictwem, hodowlą zwierząt oraz podkuwaniem koni. Zwolnienie rolnika z ewidencjonowania obrotów kasą fiskalną przysługuje w zależności od jego obrotów, jakie osiąga ze swojej działalności gospodarczej. Zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 2015 roku limit obrotów wynosi 20 000 złotych. Limit ten obowiązuje podatników, którzy w dniu wejścia rozporządzenia kontynuują swoją działalność na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Do tej grupy również należą ci podatnicy, którzy otwierają dopiero działalność gospodarczą.

Kasa fiskalna – limit proporcjonalny do okresu działalności

Podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych muszą pamiętać o tym, że limit obrotu oblicza się proporcjonalnie do okresu swojej działalności, w danym roku podatkowym.
Rolnicy, powinni pamiętać, że zwolnienia z ewidencjonowania obrotów kasą fiskalną, obliguje rolnika do kontrolowania limitu obrotów uprawniającego go do korzystania z tego zwolnienia.

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości i chcielibyście zadać pytania dotyczące kas fiskalnych zapraszamy do najbliższego oddziały PSI. Nasi specjaliści na pewno udzielą Państwu szczegółowych informacji.