Kogo obowiązuje ewidencja obrotów za pomocą kasy fiskalnej?

Kasa fiskalna i przekroczenie progu dochodowego.
Kwiecień 6, 2016
Kasa fiskalna i przedawnienia.
Kwiecień 6, 2016

Kogo obowiązuje ewidencja obrotów za pomocą kasy fiskalnej?

Projekt nowego Rozporządzenia Ministerstwa Finansów utrzymuje na dotychczasowym poziomie 20 000 złotych kryterium wysokości obrotu dla podmiotów kontynuujących   i rozpoczynających działalność gospodarczą. Regulacja wyłącza z posiadania kas fiskalnych przedsiębiorców świadczących dostawy towarów i usługi, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Nowe Rozporządzenie Ministerstwa Finansów zawiera poszerzony spis czynności, w przypadku których nie mają zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, bez względu na dochody.

Kasy fiskalne Wrocław

Katalog został poszerzony o następujące czynności:

-usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, w tym wulkanizacja,
-usługi w zakresie wymiany opon lub kół,
-usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
-usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
-usługi prawne z wyjątkiem usług notariuszy,
-usługi fryzjerskie i kosmetyczne,
-usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów.

Kasy fiskalne Opole