Kasa fiskalna i przedawnienia.

Kogo obowiązuje ewidencja obrotów za pomocą kasy fiskalnej?
Kwiecień 6, 2016
Zwolnienia podmiotowe
Kwiecień 6, 2016

Kasa fiskalna i przedawnienia.

Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów, od 2015 roku kasa fiskalna obowiązuje nowe grupy zawodowe. Od 1 stycznia kasa fiskalna pojawiła się w gabinetach lekarskich oraz dentystycznych, w kancelarii adwokackiej,   u doradcy finansowego, w warsztacie samochodowym, zakładzie kosmetycznym i salonie fryzjerskim. Wyjątkami, gdzie kasa fiskalna nie będzie obowiązywała, są niektóre usługi cateringowe np. catering na pokładach samolotów, czy szkołach oraz w kancelariach notarialnych.

Kasy fiskalne Radom
Kasa fiskalna jest jednym z powodów, które wzbudzają emocje wśród podatników. Drugim powodem, wynikającym z przecieków z pracy nad ordynacją podatkową, jest kontrola podatników przez okres 10 lat. Urzędnicy Ministerstwa Finansów chcą wprowadzić zapisy, które wydłużą dotychczasowy okres przechowywania dokumentacji podatkowej, w tym paragonów z kasy fiskalnej,  z 5 lat do 10. Pomysł ten spotkał się z ogromną krytyką, szczególnie środowisk biznesowych. Według przedsiębiorców wystarczy 5 letni okres przetrzymywania dokumentacji, w celu sprawdzenia poprawności rozliczania się z urzędem skarbowym. Nie ma potrzeby wydłużać obecnego okresu, biorąc pod uwagę również fakt, że kasa fiskalna drukuje paragony, które po dłuższym czasie bledną.

Kasy fiskalne Opole

Wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji podatkowej, w tym paragonu z kasy fiskalnej, spowodowałoby naliczanie drastycznie dużych odsetek od ewentualnych zobowiązań. Według przedsiębiorców takie naliczanie odsetek i późniejsze wszczynanie postępowań  na krótko przed upływem czasu przedawnienia bardzo uderzyłoby w działalność ich firm. Stawia to w bardzo dobrej pozycji urząd skarbowy, ponieważ zobowiązania wobec siebie podmiotów gospodarczych w ramach ich działalności ulegają przedawnieniu po nie więcej niż 3 latach, w zależności od typu umowy. Trzecim bardzo poważnym argumentem obalającym ten pomysł jest przechowywanie dokumentacji podatkowej wraz paragonami z kasy fiskalnej. 5-letni okres jest już wystarczająco uciążliwy dla przedsiębiorców. W przypadku kontroli, ciężko będzie odtworzyć dokumentację, znaleźć świadków itp. W takim przypadku czy wydłużanie okresu przetrzymywania dokumentacji podatkowej, w tym paragonów z kasy fiskalnej, do 10 lat ma sens?  Prawdopodobnie pomysł ten upadnie, ale jedno jest pewne, w marcu 2015 roku, kasa fiskalna pojawi się w gabinetach lekarskich.