Zwolnienia podmiotowe

Kasa fiskalna i przedawnienia.
Kwiecień 6, 2016
Zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe z kasy fiskalnej
Kwiecień 6, 2016

Zwolnienia podmiotowe

Kasy fiskalne Szczecin

W listopadzie 2014 roku ówczesny Minister Finansów podpisał rozporządzenie, które obowiązuje w 2015 i 2016 roku,  dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Co roku liczba uprawnionych do skorzystania z tych zwolnień będzie malała, aż kasy fiskalne staną się obowiązkowe dla wszystkich. Dotychczas ze zwolnień nie mogli skorzystać mechanicy, lekarze, prawnicy, fryzjerzy czy usługi gastronomiczne.

Kasy fiskalne Poznań

Kasy fiskalne, a zwolnienia podmiotowe

W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów o obowiązku ewidencjonowania czynności za pomocą kasy fiskalnej  znalazł się cały katalog zwolnień. Pozostaje tylko zwolnienie dla tych podatników, których obrót nie przekroczył 20 tysięcy złotych. Dotyczy to proporcjonalnie również podatników, którzy rozpoczną działalność w 2015 -2016 roku. W tej grupie podatników mają zostać wyłączone obroty nieruchomościami i środkami trwałymi. To bardzo istotna zmiana z tego względu, że wystarczy jedna sprzedaż nieruchomości lub droższego środka trwałego żeby wykorzystać cały limit obrotu, który zwalnia z posiadania kasy fiskalnej. Według rozporządzenia będą utrzymane zwolnienia także dla podatników, których całkowity obrót z czynności wykonywanych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych jest większy niż 80%. Ta zmiana obejmuje również osoby, które w tych latach otworzą swoją działalność.