Kiedy należy zwrócić zwrot za zakup kasy fiskalnej?

Czy ulga dla podatników VAT jest przyznawana automatycznie, czy podatnik musi o nią wystąpić?
Maj 4, 2016
Kiedy należy dopełnić obowiązków zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej?
Maj 4, 2016

Kiedy należy zwrócić zwrot za zakup kasy fiskalnej?

Rozporządzenie Ministra finansów jasno opisuje sytuacje, w których podatnik jest zobowiązany zwrócić otrzymany zwrot za zakup kasy fiskalnej.

Trwałe kasy fiskalne z Poznania

Zwrot za zakup kasy fiskalnej następuje wówczas gdy:
– podatnik przestanie używać kasy fiskalnej szybciej niż przed upływem trzech lat,
– podatnik obowiązkowo nie zgłosi kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej we właściwym serwisie,
– podatnik złamie warunki związane z odliczeniem kwot wydanych na zakup kasy fiskalnej,
– podatnik naruszy warunki związane z odliczeniem kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych,
– zostanie ogłoszona likwidacja bądź upadłość firmy,
– zakład zostanie sprzedany, a nowy prawny właściciel nie będzie kontynuował sprzedaży,
– kasa fiskalna zostanie skradziona bądź ulegnie zniszczeniu wskutek innego zdarzenia losowego. Wówczas podatnik nie dość, że musi zwrócić odliczoną kwotę za zakup kasy fiskalnej, kupić nową kasę fiskalną, to do tego na tę nową kasę fiskalną nie otrzyma ulgi.

Wrocław wielofunkcyjne kasy fiskalne