Jak prawidłowo obsługiwać kasę fiskalną?

Jak na kasie fiskalnej ewidencjonować sprzedaż w obcej walucie?
Maj 4, 2016
Czy zawsze trzeba wydawać klientowi paragon z kasy fiskalnej?
Maj 6, 2016

Jak prawidłowo obsługiwać kasę fiskalną?

Prawidłowa obsługa kasy fiskalnej wcale nie należy do czynności trudnych. Aby poprawnie obsługiwać kasę fiskalną należy:
1. każdą dokonaną sprzedaż ewidencjonować na kasie fiskalnej,
2. bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży należy wydać klientowi paragon z kasy fiskalnej,
3. kasę fiskalną należy postawić w takim miejscu, aby klient widział wyświetlacz oraz widział całą operację wystawiania i drukowania paragonu z kasy fiskalnej,

Kraków nowa kasa fiskalna

4. zawsze sprawdzać poprawność kopii wydrukowanego paragonu z kasy fiskalnej,
5. odebrać klientowi paragon z kasy fiskalnej, aby wystawić fakturę, który dołącza się do niej w momencie zwrotu klientowi,
6. wykonywać raporty dobowe,
7. wykonywać raporty okresowe,
8. odpowiednio konserwować i serwisować kasę fiskalną.

kasa fiskalna Jelenia Góra