Jak ewidencjonować na kasie fiskalnej zaliczki na poczet przyszłych usług?

Czy można przesunąć termin realizacji terminu ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
Maj 4, 2016
Czy kasa fiskalna jest obowiązkowa w szkołach i przedszkolach?
Maj 4, 2016

Jak ewidencjonować na kasie fiskalnej zaliczki na poczet przyszłych usług?

Według Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych z Lublina, podatnik, który prowadzi sprzedaż bądź wykonuje usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma obowiązek ewidencjonować swoje obroty i kwoty podatku przy pomocy kasy fiskalnej. Jeżeli któraś z tych osób nie wymaga potwierdzenia sprzedaży fakturą, to w takiej sytuacji potwierdzenie stanowi paragon z kasy fiskalnej, który wydaje się z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. W sytuacji, kiedy podatnik otrzymuje zaliczkę przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, obowiązek ewidencji za pośrednictwem kasy fiskalnej powstaje w chwili

otrzymania zaliczki w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Kwestia ewidencjonowania zaliczek na kasie fiskalnej reguluje § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych Katowice. Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych mówi o tym, że otrzymanie zaliczki przed dokonaniem sprzedaży podlega obowiązkowemu ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej z
chwilą jej otrzymania.