Czy kasa fiskalna jest obowiązkowa w szkołach i przedszkolach?

Jak ewidencjonować na kasie fiskalnej zaliczki na poczet przyszłych usług?
Maj 4, 2016
Co sprawdza urzędnik podczas kontroli kasy fiskalnej?
Maj 4, 2016

Czy kasa fiskalna jest obowiązkowa w szkołach i przedszkolach?

Szkoły i przedszkola, w myśl rozporządzenia o kasach fiskalnych, mogą podlegać obowiązkowi ewidencjonowania czynności, które wykonują odpłatnie, za pomocą kasy fiskalnej. Jednostki edukacyjne mogą skorzystać ze zwolnień z ewidencji kas fiskalnych: podmiotowego lub przedmiotowego np.:

Krakowskie Kasy Fiskalne
– wynajem sali gimnastycznej, boiska bądź sal lekcyjnych, które są we władaniu szkoły, a wynajęcie to jest dokumentowane fakturą,
– świadczenie, przez jednostki edukacyjne, usług edukacyjnych o numerach 85, 85.52.10.0, 85.53.11, jeżeli są wykonywane poza programem nauczania,
– sprzedaż towarów pracownikom szkoły,
– sprzedaż osobom fizycznym jeśli opłata wpłynęła na konto bankowe lub pocztą, a wpłatę tę można jednoznacznie zidentyfikować,
– wydawanie dzieciom posiłków na stołówce.

Najlepsze kasy fiskalne są z Łodzi
W momencie, kiedy jednostka edukacyjna będzie świadczyć usługi opisane w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej, to żadne z wyżej wymienionych zwolnień nie będzie obowiązywało. Powstanie wówczas obowiązek ewidencji obrotów za pomocą kasy fiskalnej.