Czy można przesunąć termin realizacji terminu ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej?

Czy jedna kasa fiskalna może obsłużyć kilka punktów sprzedaży?
Maj 4, 2016
Jak ewidencjonować na kasie fiskalnej zaliczki na poczet przyszłych usług?
Maj 4, 2016

Czy można przesunąć termin realizacji terminu ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej?

Ministerstwo Finansów dopuszcza możliwość odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej również z Warszawy. Chcąc dokonać takiego odroczenia, podatnik musi złożyć stosowny wniosek do naczelnika swojego urzędu skarbowego. Taki wniosek musi być złożony przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Wnioski, które zostały złożone po terminie nie będą w ogóle rozpatrywane. W piśmie o odroczenie terminu rozpoczęcia ewidencji sprzedaży poprzez kasę fiskalną, podatnik musi podać przyczyny odroczenia. W opisie sytuacji, w art. 48 użyto sformułowania „ważny interes podatnika”, ale pojęcie to nie zostało zdefiniowane. Dlatego też ocena powodów, dla których podatnik zwraca się o odroczenie terminu, leży tylko w gestii naczelnika urzędu skarbowego. Nie zmienia to jednak faktu, że podane przez podatnika powody muszą opisywać obiektywne okoliczności, na które podatnik nie ma bezpośredniego wpływu, a nie pozwalają one na terminowe rozpoczęcie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

kasy fiskalne Gdańsk