Jakie dokumenty trzeba złożyć do rzędu skarbowego w celu rejestracji kasy fiskalnej?

Ile dni ma podatnik, aby powiadomić US o nabyciu kasy fiskalnej?
Maj 4, 2016
Co to jest fiskalizacja kasy fiskalnej?
Maj 4, 2016

Jakie dokumenty trzeba złożyć do rzędu skarbowego w celu rejestracji kasy fiskalnej?

Każdy podatnik, który podlega obowiązkowi ewidencji sprzedaży i usług za pomocą kasy fiskalnej, musi dokonać wszelkich formalności, żeby zarejestrować posiadaną kasę fiskalną. W odpowiednim dla podatnika urzędzie skarbowym należy złożyć:
– pisemne powiadomienie o ilości posiadanych kas fiskalnych oraz miejscu ich użytkowania. Pisemne zgłoszenie nie posiada formularza, ale musi być to forma pisemna i trzeba je złożyć w 7 dni od fiskalizacji kasy fiskalnej,

Opolska kasa fiskalna nowoczesna i trwała
– wypełniony, dwuczęściowy, formularz zgłoszeniowy kasy fiskalnej przez podatnika. Formularz ten stanowi załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Pierwsza część formularza zgłoszeniowego kasy fiskalnej dotyczy podstawowych danych identyfikacyjnych, druga część formularza zgłoszeniowego kasy fiskalnej to adresy, gdzie będzie zainstalowana kasa fiskalna.
– zawiadomienie o ilości i miejscu używania kasy fiskalnej, które można zawrzeć w zgłoszeniu kasy fiskalnej przez podatnika, w części dotyczącej miejsca instalacji kasy. Można tak zrobić, jeśli zgłoszenie miejsca użytkowania kasy fiskalnej zostanie złożone przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot.
W wyniku złożenia tych wszystkich dokumentów, podatnik otrzyma od urzędu skarbowego unikatowy numer ewidencyjny kasy fiskalnej, który trzeba w trwały sposób umieścić na kasie fiskalnej.