Kiedy należy dopełnić obowiązków zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej?

Kiedy należy zwrócić zwrot za zakup kasy fiskalnej?
Maj 4, 2016
Czy jedna kasa fiskalna może obsłużyć kilka punktów sprzedaży?
Maj 4, 2016

Kiedy należy dopełnić obowiązków zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej?

Zwrotu odliczonej wcześniej kwoty na zakup kas fiskalnych należy dokonać w dwóch terminach, zależnie od sytuacji podatnika:

kasy fiskalne radom

– do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła okoliczność zwrotu odliczonej wcześniej kwoty na zakup kasy fiskalnej, jeśli podatnik rozlicza się co miesiąc. Jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie to zwrot następuje do 25 dnia miesiąca po kwartale.
– do końca miesiąca, który następuje po miesiącu, powstałych okoliczności w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub podatników zwolnionych od podatku.

Szczecin – kasa fiskalna