Jak odliczyć kasę fiskalną?

Czym różni się numer unikatowy kasy od numeru ewidencyjnego?
Maj 4, 2016
Czy ulga dla podatników VAT jest przyznawana automatycznie, czy podatnik musi o nią wystąpić?
Maj 4, 2016

Jak odliczyć kasę fiskalną?

20 tysięcy złotych to limit rocznego obrotów przedsiębiorcy, który zostanie objęty obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. Istotną informacją dla podatników jest fakt, że kasa fiskalna może być refundowana. Kwota refundacji nie może przekraczać 700 złotych, co stanowi 90 procent refundacji. Z planów i szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że tylko w 2015 roku, z ustawy, który wprowadza obowiązek posiadania kasy fiskalnej, do budżetu państwa wpłynie niebagatelna kwota 94 milionów złotych. Aby uzyskać ulgę za zakup kasy fiskalnej, podatnik musi spełnić wszystkie wymogi zawarte w Rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy fiskalnej, a następnie wystąpić z wnioskiem do właściwego Urzędu Skarbowego. Kasa fiskalna Częstochowa.

Kasa fiskalna Nysa. Do składanego wniosku należy dołączyć fakturę VAT na zakupioną kasę fiskalną oraz dowód zapłaty całej należności. W składanych dokumentach należy podać numer firmowego rachunku bankowego, na który Urząd Skarbowy ma przelać pieniądze. Warto w tym miejscu dodać, iż podatnicy będący płatnikami VAT otrzymują zwrot ulgi na innych zasadach. W tym przypadku ulgę na zakup kasy fiskalnej rozliczają w deklaracji podatkowej.