Czy trzeba spisywać korekty paragonów?

Kaucja zwrotna za opakowania
Maj 6, 2016
Działalność w Internecie z obowiązkową kasą fiskalną
Maj 6, 2016

Czy trzeba spisywać korekty paragonów?

Podatnicy, którzy mają obowiązek ewidencjonować swoje obroty przy zastosowaniu kas fiskalnych, przy zwrotach i reklamacjach, dokonują dodatkowo zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów skorygowanych o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji.

kasy fiskalne Opole
Obecnie zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:
1. datę sprzedaży,
2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
3. wartość brutto zwracanego towaru,
4. wartość podatku należnego, w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,
5. zwracaną kwotę brutto oraz odpowiadającą jej wartość podatku,
6. paragon z kasy fiskalnej,
7. protokół przyjęcia zwrotu lub reklamacji lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

kasy fiskalne Częstochowa