Działalność w Internecie z obowiązkową kasą fiskalną

Czy trzeba spisywać korekty paragonów?
Maj 6, 2016
Paragon z kasy fiskalnej przy sprzedaży w Internecie
Maj 6, 2016

Działalność w Internecie z obowiązkową kasą fiskalną

kasa fiskalna Poznań

Przepisy dotyczące kas fiskalnych stosuje w przypadku wszystkich przedsiębiorców, którzy świadczą usługi bądź prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy działają stacjonarnie, czy w Internecie. W przypadku tej drugiej grupy kasy fiskalne obowiązują tych podatników, którzy zajmują się sprzedażą płyt CD i DVD, kart pamięci i innych nośników z zapisanymi danymi lub zawierającymi oprogramowanie komputerowe. Podmioty, które nie kwalifikują się do tej grupy, są objęte dwoma ważnymi zwolnieniami z ewidencji obrotów za pomocą kasy fiskalnej, o których szczegółowo mówi rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych Szczecin.