Czy fundacje mają obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

Zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe z kasy fiskalnej
Kwiecień 6, 2016
Kasa fiskalna dla rolników?
Kwiecień 6, 2016

Czy fundacje mają obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

Kasy fiskalne Wrocław

Kasy fiskalne Radom

Większość fundacji, w swojej działalności statutowej posiada dodatkowe źródło finansowania np. ze sprzedaży biletów na organizowane przez siebie spektakle.  O obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej decyduje wysokość tej sprzedaży. Otóż w tym przypadku fundacja ma obowiązek ewidencjonować tę sprzedaż biletów na kasie fiskalnej, ponieważ kupcami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Dokładnie jest to opisane w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Istnieje jednak możliwość uniknięcia obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Biorąc pod uwagę treść rozporządzenia Ministerstwa Finansów, można założyć, że najlepszym rozwiązaniem dla fundacji będzie zwolnienie podmiotowe, które pozwala na brak kasy fiskalnej do momentu przekroczenia kwoty 20 tysięcy złotych. Drugim rozwiązaniem może być zwolnienie  podmiotowo-przedmiotowego, które polega na zachowaniu w całej kwocie obrotu procentowego udziału czynności, korzystających ze
zwolnień podmiotowych, o ile współczynnik ten wynosi więcej niż 80%.