Kasa fiskalna dla rolników?

Czy fundacje mają obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?
Kwiecień 6, 2016
Kasa fiskalna w gabinetach lekarskich
Kwiecień 6, 2016

Kasa fiskalna dla rolników?

kasy fiskalne Nysa

2015  był rokiem dużych zmian w rozporządzeniu o ewidencjonowaniu sprzedaży i usług na kasie fiskalnej. W porównaniu do rozporządzenia z 2013 roku powiększył się katalog czynności niepodlegających obowiązkowi ewidencji sprzedaży kasą fiskalną.  W tym gronie znaleźli się również rolnicy.
Obowiązkowi ewidencjonowania kasą fiskalną podlegają podatnicy, którzy świadczą sprzedaż i usługi wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Rolnicy, którzy są płatnikami podatku VAT i jednocześnie dokonują sprzedaży dla osób prywatnych wtedy podlegają obowiązkowemu ewidencjonowaniu za pomocą kasy fiskalnej. Tylko w niektórych przypadkach rolnik posiada możliwość podlegania zwolnieniu z tego obowiązku. Wówczas bierze się pod uwagę rodzaj sprzedaży jaki dokonuje rolnik oraz jaki ma z tego obrót. Istnieje możliwość, aby rolnik był zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.  Wówczas bardzo istotną sprawą jest rodzaj świadczonej sprzedaży, czyli tak zwany przedmiot sprzedaży. Niektóre  czynności, które wykonuje rolnik a są prowadzone w ramach jego działalności zwalniają go z posiadania kasy fiskalnej. Należą do nich usługi związane z uprawą – rolnictwem, hodowlą zwierząt oraz podkuwaniem koni. Zwolnienie
rolnika z ewidencjonowania obrotów kasą fiskalną przysługuje w zależności od jego obrotów, jakie osiąga ze swojej działalności gospodarczej. Zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 2015 roku limit obrotów wynosi 20 000 złotych. Limit ten obowiązuje podatników, którzy w dniu wejścia rozporządzenia kontynuują swoją działalność na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Do tej grupy również należą ci podatnicy, którzy otwierają dopiero działalność gospodarczą.

Kasy fiskalne Opole