Zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe z kasy fiskalnej

Zwolnienia podmiotowe
Kwiecień 6, 2016
Czy fundacje mają obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?
Kwiecień 6, 2016

Zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe z kasy fiskalnej

Kasy fiskalne Łódź

W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów o obowiązku ewidencjonowania czynności za pomocą kasy fiskalnej  znalazł się cały katalog zwolnień przedmiotowo-podmiotowych. Pozostaje tylko zwolnienie dla tych podatników, których obrót nie przekroczył 20 tysięcy złotych. Dotyczy to proporcjonalnie również podatników, którzy rozpoczną działalność w 2015 -2016 roku. W tej grupie podatników mają zostać wyłączone obroty nieruchomościami i środkami trwałymi. To bardzo istotna zmiana z tego względu, że wystarczy jedna sprzedaż nieruchomości lub droższego środka trwałego żeby wykorzystać cały limit obrotu, który zwalnia z posiadania kasy fiskalnej. Według rozporządzenia będą utrzymane zwolnienia także dla podatników, których całkowity obrót z czynności wykonywanych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych jest większy niż 80%. Ta zmiana obejmuje również osoby, które w tych latach otworzą swoją działalność.

Kasy fiskalne Lublin
W rozporządzeniu z listopada 2014 roku znalazł się katalog czynności, które nie podlegają żadnym zwolnieniom z posiadania kasy fiskalnej. Wykonywanie czynności z tego katalogu rodzi obowiązek ich ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Drobną zmianę wprowadzono w katalogu dostaw. Ze zwolnień wyłączono niezapisane nośniki danych i perfumy, poza tymi dostarczanymi na pokładach samolotów.