kasy fiskalne ogólnie

Kwiecień 6, 2016

Które Rozporządzenie Ministerstwa Finansów ogranicza zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej?

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży lub wykonują usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych są zobowiązani  do ewidencjonowania swoich obrotów i należnych podatków […]
Kwiecień 6, 2016

Ustawa

Które rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek ewidencji obrotów za pomocą kasy fiskalnej? Pierwsze zapisy o obowiązku ewidencjonowania obrotu i należnych podatków   przy zastosowaniu kasy fiskalnej,  opisuje […]
Kwiecień 6, 2016

Co to jest homologacja kasy fiskalnej?

Homologacja  jest to dopuszczenie kasy fiskalnej do użytkowania. Każda kasa fiskalna  musi mieć ważną homologację na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów. Homologacja oznacza, że dana kasa fiskalna […]
Kwiecień 6, 2016

Co to jest pamięć fiskalna?

kasa fiskalna Radom Pamięć fiskalna jest to urządzenie znajdujące się w kasie fiskalnej. Umożliwia ona trwały zapis i wielokrotny odczyt danych, dopuszczonych programem kasy fiskalnej. Dane […]