Jakie grożą kary za brak kasy fiskalnej?

Jak szybko i profesjonalnie nauczyć się obsługi kasy fiskalnej?
Kwiecień 7, 2016
Kasa fiskalna niezależnie od obrotu
Maj 4, 2016

Jakie grożą kary za brak kasy fiskalnej?

Prawo podatkowe jest bezwzględne dla osób, które go nie przestrzegają. Za brak ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej grożą srogie kary. Tym bardziej, że podatnicy mają dwa miesiące, od zarejestrowania działalności na to, aby wyposażyć się w kasę fiskalną i rozpocząć ewidencję obrotów.

60 dni na zarejestrowanie kasy fiskalnej

Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą po 1 stycznia 2015 roku, ma 60 dni na zakup kasy fiskalnej i rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu. Do końca 2014 roku kasa fiskalna powinna ewidencjonować obroty działalności, wykonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, jeżeli roczny dochód przekroczył 20 tysięcy złotych. Po 1 stycznia 2015 roku, przez dwa lata, limit ten nie ulegnie zmianie, tylko liczba czynności zwolnionych z posiadania kasy fiskalnej znacznie się zmniejszyła. Podatnik, który rozpoczyna działalność gospodarczą ma dwa miesiące na zarejestrowanie kasy fiskalnej. W przeciwnym razie będzie musiał ponieść karę pieniężną.

Kary za brak kasy fiskalnej Wrocław?

Podatnicy, którzy nie zarejestrowali kas fiskalnych na czas mogą zostać obciążeni karą grzywny w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, biorąc pod uwagę czas od rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Dokładnie opisuje to artykuł 111 ust. 2 ustawy o podatku VAT. Trochę inaczej są traktowani podatnicy, którzy prowadzą jednoosobową oraz spółek osobowych. W ich przypadku, w momencie braku kasy fiskalnej, może być nałożona kara za wykroczenie skarbowe, zgodne z kodeksem karnym skarbowym.

Czynny żal za spóźnienie z kasą fiskalną z Opola

Różne są sytuacje życiowe, które rzutują na sprawy zawodowe. Może się zdarzyć, że podatnik spóźnił się z zakupem kasy fiskalnej. Jeżeli dobrowolnie zgłosi się do urzędu skarbowego z wyjaśnieniem i wyrazi czynny żal może uniknąć kary grzywny. Niestety nie zawsze to działa. Ci, którzy się spóźnią dodatkowo są pozbawieni ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Chcąc nie dopuścić do bardzo nieprzyjemnych sytuacji i konfrontacji z urzędem skarbowym trzeba spieszyć się z zakupem kasy fiskalnej.

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości i chcielibyście zadać pytania dotyczące kas fiskalnych zapraszamy do najbliższego oddziały PSI. Nasi specjaliści na pewno udzielą Państwu szczegółowych informacji.