Jakie dane powinny znaleźć się na paragonie?

Czy zawsze trzeba wydawać klientowi paragon z kasy fiskalnej?
Maj 6, 2016
Kto programuje treść paragonu?
Maj 6, 2016

Jakie dane powinny znaleźć się na paragonie?

Według § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku na paragonie z kasy fiskalnej muszą znaleźć się podstawowe informacje o podatniku, towarze, walucie i podatku. Na paragonie z kasy fiskalnej muszą znaleźć się takie informacje jak:
– imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży,
– adres siedziby bądź miejsca zamieszkania podatnika, w przypadku, mobilnej kasy fiskalnej,
– numer NIP podatnika,
– numer kolejny wydruku,
– data i godzina sprzedaży,
– sformułowanie PARAGON FISKALNY z kasy fiskalnej z Opola,
– nazwa towaru lub usługi,
– cenę jednostkową danego towaru lub danej usługi,
– ilość i wartość sumaryczną sprzedaży

danego towaru lub danej usługi wraz z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatkowej,
– wartość rabatów i narzutów,
– wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku z podziałem na poszczególne stawki podatku,
– wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
– kwota podatku,
– kwota łączna sprzedaży brutto,
– numer paragonu,
– numer kasy i oznaczenie kasjera,
– numer NIP nabywcy na jego żądanie,
– logo fiskalne,
– numer unikatowy kasy fiskalnej Wrocław.