Czy zawsze trzeba wydawać klientowi paragon z kasy fiskalnej?

Jak prawidłowo obsługiwać kasę fiskalną?
Maj 6, 2016
Jakie dane powinny znaleźć się na paragonie?
Maj 6, 2016

Czy zawsze trzeba wydawać klientowi paragon z kasy fiskalnej?

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych mówi o tym, że podatnicy, którzy świadczą usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych są zobowiązani do ewidencjonowania swoich dochodów i należnych podatków na kasie fiskalnej oraz do każdorazowego wydawania paragonu z kasy fiskalnej swoim klientom.
W przypadku, kiedy podatnik nie będzie wywiązywała się z obowiązków wynikających z posiadania kasy fiskalnej z Nysy będą mu groziły następujące kary:
– karze grzywny do 180 stawek dziennych,
– karze grzywny do 240 stawek dziennych, za nierzetelne wystawiania dokumentów z kasy fiskalnej będących dowodem na sprzedaż,
– inne przewinienia podatnika, związane z obowiązkami wynikającymi z posiadania kasy fiskalnej, będą karane mandatami za wykroczenia skarbowe.
Podatnicy muszą mieć świadomość tego, że według nowym znowelizowanych przepisów, kontrole skarbowe mogą być dokonywane o każdej porze dnia i nocy, w dni robocze i od święta.

Wybierz swoją kasę fiskalną Posnet z Częstochowy