Jak na kasie fiskalnej ewidencjonować sprzedaż w obcej walucie?

Czy istnieje możliwość zmiany firmy serwisującej kasy fiskalne?
Maj 4, 2016
Jak prawidłowo obsługiwać kasę fiskalną?
Maj 6, 2016

Jak na kasie fiskalnej ewidencjonować sprzedaż w obcej walucie?

Kraków – najlepsze kasy fiskalne

Rozporządzenie Ministra Finansów reguluje kwestię informacji, które powinny znaleźć się na paragonie z kasy fiskalnej. Wśród informacji podstawowych na paragonie z kasy fiskalnej powinno znaleźć się oznaczenie waluty, w której dokonywana jest transakcja według nazewnictwa i symboliki Narodowego Banku Polskiego. Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych również reguluje kryteria i warunki techniczne, które muszą spełniać kasy fiskalne, aby ewidencjonować sprzedaż w obcej walucie na kasie fiskalnej. W myśl rozporządzenia Ministra Finansów kasa fiskalna musi posiadać następujące funkcje, aby ewidencjonować sprzedaż w obcej walucie:
1. możliwość dokonywania zmian nazwy waluty,
2. możliwość zaplanowania tej zmiany z wyprzedzeniem,
3. możliwość przeliczania kwoty brutto na inną walutę, wówczas efekt przeliczenia pojawi się wraz z kursem waluty na paragonie z kasy fiskalnej,

W Jeleniej Górze też kupisz nasze kasy fiskalne
Podatnik przy rejestracji sprzedaży w obcej walucie, może przyjąć aktualny średni kurs danej waluty. Urząd skarbowy nie widzi przeszkód, jeżeli podatnik weźmie średni kurs waluty z lekką marżą. Kurs tez może być ustalony między podatnikiem, a odbiorcą.