Czy istnieje możliwość zmiany firmy serwisującej kasy fiskalne?

Jak przechowywać pamięć kasy fiskalnej?
Maj 4, 2016
Jak na kasie fiskalnej ewidencjonować sprzedaż w obcej walucie?
Maj 4, 2016

Czy istnieje możliwość zmiany firmy serwisującej kasy fiskalne?

Łódź – nowe kasy fiskalne

Według Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych, zgodnie z § 14 ust. 3 dokonanie zmiany firmy serwisującej kasę fiskalną jest możliwa. W celu zmiany firmy serwisującej kasę fiskalna podatnik musi dokonać kilku formalności. W pierwszej kolejności podatnik musi zwrócić się w formie pisemnej do głównego serwisu bądź producenta lub importera kasy fiskalnej, w celu uzyskania zgody na zmianę serwisu. W takim piśmie podatnik musi podać powody zmiany i wskazać nowy serwis kasy fiskalnej, który wcześniej już wyraził zgodę na przejęcie serwisu kasy fiskalnej. W drugiej kolejności podatnik musi wnieść opłatę manipulacyjną narzucona przez producenta. W tej chwili opłata manipulacyjna wynosi od 100 do 200 złotych za każdą kasę fiskalną. Ostatnim krokiem, tuż po uzyskaniu zgody od producenta na zmianę serwisu, jest poinformowanie w ciągu 7 dni właściwego urzędu skarbowego o dokonanej zmianie serwisu kasy fiskalnej.

Lublińskie kasy fiskalne – zapraszamy