Jak wykonać korektę paragonu?

Zakończenie korzystania z kasy fiskalnej?
Maj 6, 2016
Kaucja zwrotna za opakowania
Maj 6, 2016

Jak wykonać korektę paragonu?

Wybierz kasy fiskalne Kraków lub kasy fiskalne Łódź

Rozporządzenie Ministra Finansów nie reguluje terminu korekty paragonu, to praktyka użytkowników wypracowała pewne reguły tej czynności. I tak na przykład:
1. pomyłkę kasjera, polegającą na umieszczeniu przecinka w złej pozycji – paragon z kasy fiskalnej należy odpowiednio opisać ze wskazaniem błędów natomiast na paragonie z kasy fiskalnej dokonać korekty w zakresie błędnie wpisanej kwoty,
2. w przypadku zwrotu bądź reklamacji – podatnik obniża swój obrót na podstawie przedstawionego paragonu z kasy fiskalnej i wpisuje go do zeszytu korekt,
3. wykonuje się protokoły anulowania sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, lub stornowanie raportów dobowych, opisanie przyczyny tego stornowania i odesłanie do wystawionych dokumentów.