Jak długo trzeba przechowywać dokumentację kasy fiskalnej?

Czy można anulować paragon fiskalny?
Maj 6, 2016
Jak programuje się towary na kasie fiskalnej?
Maj 6, 2016

Jak długo trzeba przechowywać dokumentację kasy fiskalnej?

Od 2013 roku każdy podatnik objęty obowiązkiem ewidencji obrotów i podatków na kasie fiskalnej jest zobowiązany przechowywać paragony z kasy fiskalnej przez okres 5 lat. Dotyczy to paragonów z kas fiskalnych  za lata 2011 i 2012. Wszystkie paragony wystawione na kasach fiskalnych przed 2011 rokiem mogą zostać zniszczone. Pozostali muszą przechowywać paragony z kasy fiskalnej przez okres 5 lat, lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku.

Zapraszamy do naszych innych artykułów:

kasy fiskalne Świdnica

kasy fiskalne Poznań