Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru ewidencyjnego kasy fiskalnej?

Czy programowanie kasy fiskalnej można zrobić samodzielnie, czy trzeba z serwisantem?
Maj 4, 2016
Czy za brak numeru ewidencyjnego na obudowie kasy grożą kary skarbowe?
Maj 4, 2016

Jak długo trzeba czekać na nadanie numeru ewidencyjnego kasy fiskalnej?

Kasy fiskalne poznań. Numer ewidencyjny kasy fiskalnej otrzymamy w trzech krokach, mniej więcej w ciągu 1-2 tygodni. Pierwszym krokiem do uzyskania numery ewidencyjnego kasy fiskalnej jest zgłoszenie kasy fiskalnej do właściwego podatnikowi urzędu skarbowego. W drugim kroku składamy wniosek o fiskalizację kasy fiskalnej, którą uczyni później serwisant. Ostatnim krokiem będzie odebranie z urzędu skarbowego numeru ewidencyjnego kasy fiskalnej. Numer ten, trzeba umieścić

w sposób trwały na kasie fiskalnej. W tym samym czasie otrzymamy książkę serwisową kasy fiskalnej, którą trzeba dobrze przechowywać i udostępniać właściwym organom. Kasy fiskalne Szczecin.