Czy usługi prawnicze online muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej?

Czy notariusze muszą mieć kasę fiskalną?
Kwiecień 7, 2016
Kasa fiskalna u mechanika
Kwiecień 7, 2016

Czy usługi prawnicze online muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej?

Od 1 marca 2015 roku zarówno lekarze jak i prawnicy, świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie podlegają zwolnieniom z obowiązku ewidencjonowania dochodów za pomocą kasy fiskalnej.

kasy fiskalne Warszawa

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej występuje niezależnie od tego czy usługi – porady odbywają się w kancelarii lub gabinecie, czy są świadczone online.

kasy fiskalne Gdańsk