Czy usługi organizacji członkowskich obowiązuje kasa fiskalna?

Kasa fiskalna u fizjoterapeuty
Kwiecień 7, 2016
Czy przedszkole musi posiadać kasę fiskalną?
Kwiecień 7, 2016

Czy usługi organizacji członkowskich obowiązuje kasa fiskalna?

Kasy fiskalne Kraków. Działalność statutowa oraz statutowa i gospodarcza, prowadzona przez organizacje pozarządowe podlegają dwóm najważniejszym ustawom podatkowym: o podatku dochodowym od osób prawnych ora o podatku VAT. Dlatego też organizacje pozarządowe, które w ramach swojej działalności statutowej, prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a także rolników ryczałtowych mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej odbywa się na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Finansów, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. W załączniku tego rozporządzenia o zwolnieniach z obowiązku posiadania kasy fiskalnej zostały wymienione

, wymienione zostały Usługi świadczone przez organizacje członkowskie sklasyfikowane w PKWIU pod numerem 94. Tylko te organizacje, które w ramach swojej działalności świadczą usługi oznaczone numerem 94, mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Krąg tych organizacji jest zamknięty, w związku z czym, jeżeli organizacja nie świadczy wspomnianych usług, nie może korzystać z tego zwolnienia. Kasy fiskalne Łódź.