Kasa fiskalna u fizjoterapeuty

Kasa fiskalna w biurze rachunkowym
Kwiecień 7, 2016
Czy usługi organizacji członkowskich obowiązuje kasa fiskalna?
Kwiecień 7, 2016

Kasa fiskalna u fizjoterapeuty

Katowice – kasy fiskalne. Podatnicy, którzy świadczą usługi lub dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych  są zobowiązania do ewidencjonowania obrotu i podatków za pomocą kasy fiskalnej. Szczegółowo opisuje to ustawa z dnia 11 marca 2014 roku. Fizjoterapeuta, jako osoba objęta podatkiem od towarów i usług, dokonując swojej usługi na rzecz osoby prywatnej podlegają tej ustawie i są zobowiązani do ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej.
Fizjoterapeuta kasę fiskalną mieć musi
Niestety według ustawy z dnia 4 listopada 2014 roku, fizjoterapeuci nie podlegają

żadnym zwolnieniom z posiadania i ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Ci podatnicy, których takie zwolnienie objęło mogą odetchnąć ale tylko do 31 grudnia 2016 roku. Wówczas wejdzie w życie nowe rozporządzenie, które znacznie skróci listę czynności objętych  zwolnieniem z ewidencji kasą fiskalną. Poznań kasy fiskalne