Kasa fiskalna w kancelarii adwokackiej

Kasa fiskalna w gabinetach lekarskich
Kwiecień 6, 2016
Czy notariusze muszą mieć kasę fiskalną?
Kwiecień 7, 2016

Kasa fiskalna w kancelarii adwokackiej

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe dotyczące ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych niezależnie od uzyskiwanych obrotów. W tej chwili, z roku na rok zmniejsza się lista grup zawodowych zwolnionych z posiadania kasy fiskalnej. Takie zwolnienia przestały obowiązywać również prawników.
Od 1 stycznia 2015 roku obowiązek posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania za jej pośrednictwem obrotów, niezależnie od ich wysokości. To rozporządzenie Ministra Finansów obowiązuje takie grupy zawodowe jak mechanicy samochodowi, wulkanizatorzy, stacje kontroli pojazdów, fryzjerzy, kosmetyczki, biura rachunkowe, punkty gastronomiczne i catering, lekarze, prawnicy. Z tej listy wykluczeni są notariusze.

kasa fiskalna warszawa
Ta grupa podatników w żaden sposób nie podlega jakimkolwiek zwolnieniom z posiadania kasy fiskalnej. Wykonywanie tych działalności zobowiązuje tych podatników do bezwzględnego ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych. W przypadku podatników, którzy w momencie wprowadzenia rozporządzenia prowadzili już swoją działalność mogli wprowadzić kasę fiskalną od 1 marca 2015 roku. Ci co dopiero zaczęli mieli 2 miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej.

Gdańska kasa fiskalna
Istotna sprawą dla prawników jest zmiana w rozporządzeniu, który określa warunki posiadania kasy fiskalnej. W przypadku wykonywania usług prawniczych obowiązek ewidencjonowania obrotów za pośrednictwem kas fiskalnych jest obowiązkowy bez względu na obroty. Jest jednak wyjątek od tej reguły. Otóż prawnicy, pracujący pro bono są zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.
W przyszłości, Ministerstwo Finansów planuje zlikwidować w prawie podatkowych jakiekolwiek zwolnienia z ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych. Cały proces wdrażania tego obowiązku, nakładanego na podatników z dniem 1 stycznia 2015 roku, następuje powoli. Docelowo wszyscy podatnicy będą zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży lub usług, wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, za pośrednictwem kas fiskalnych.