Jak długo przechowywać paragon z kasy fiskalnej?

Wykonuj raporty na kasie fiskalnej
Maj 6, 2016
Jak długo przechowywać raporty z kasy fiskalnej?
Maj 6, 2016

Jak długo przechowywać paragon z kasy fiskalnej?

Podatnicy, którzy mają obowiązek ewidencjonowania swoich obrotów i należnych podatków na kasie fiskalnej mają obowiązek przechowywania kopii paragonów. Do 31 grudnia 2011 roku, podatnicy mieli korzystną sytuację, z tego względu że przechowywanie kopii paragonów z kasy fiskalnej wynosił 2 lata, liczone od końca roku w którym nastąpiła sprzedaż. Od 2012 roku przepisy w sprawie przechowywania kopii paragonów z kasy fiskalnej uległy zmianie na niekorzystne dla podatników. Otóż od 2012 roku podatnik ma obowiązek przechowywać kopie paragonów z kasy fiskalnej przez okres 5 lat, do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Dowiedz się więcej na: